La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludables en matèria de Salut Pública i per a l’any 2022, per un import total de 20.199€ dels quals, 6.648,60€ corresponen a l’ajut per a una part de les despeses del servei de socorrisme de la piscina i la resta, 13.550,40€ són per cobrir una part de les despeses de Salut (Analítiques i adquisició del clor per a l’aigua de consum; petites reparacions de fuites a la xarxa d’aigua, reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà entre altres).