La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Botarell una subvenció per import de 732,48€ per ajudar en les despeses d’organització de la Copa Tarragona de Biketrial, que va tenir lloc el 5 de juny de 2016.

També ha concedit una subvenció de 2.512,31€, dintre la línia de subvencions excepcionals 2016, que corresponen al 80% de les despeses de reparació de la bomba de captació del pou núm. 5 al d’Allà l’Horta.