Alcalde:

Lluís Escoda Freixas (ERC-AM)

  • Governació, Personal i Serveis Municipals

Contacte: llescoda@botarell.cat

 

Regidors de govern:

Montserrat de Anciola Moragas (ERC-AM)

  • Primera Tinent d’alcalde
  • Ensenyament i Cultura

Contacte: mdeanciola@botarell.cat

 

Òscar Vega Pardo (ERC-AM)

  • Segon Tinent d’alcalde
  • Urbanisme i Obres

Contacte: ovega@botarell.cat

 

Jaume Amenós Boqué (ERC-AM)

  • Economia, Turisme i Participació Ciutadana

Contacte: jamenos@botarell.cat

 

Carlota Ferré Pedret (ERC-AM)

  • Festes, Joventut i Comunicació

Contacte: cferre@botarell.cat

 

Gerard Ferraté Mestres (ERC-AM)

  • Sostenibilitat i Medi Ambient

Contacte: gferrate@botarell.cat

 

Josep Pedret Figuerola (ERC-AM)

  • Esport, Salut, Benestar Social i Família

Contacte: jpedret@botarell.cat

Regidors a l’oposició:

Montserrat Roca Navarro (PSC-CP)

María Raquel Collado Castro (PSC-CP)

 

Secretari:

Daniel Pericás Climent