Què són els Serveis Socials Bàsics d’Atenció Primària?

Els Serveis Socials Bàsics d’Atenció Social Primària constitueixen el punt d’accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials. El primer nivell d’aquest i el més proper a les persones, i als àmbits familiars i socials.

Qui forma part d’aquests equips?

Els Serveis Socials Bàsics d’Atenció Social Primària es presten mitjançant equips multidisciplinaris anomenats Equips Bàsics d’Atenció Social Primària. Aquests equips estan formats per traballadors/es Socials i Educadors/es Socials.

Aquests equips atenen les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups. També contribueixen a la detecció i prevenció de les problemàtiques social i a la reinserció i integració de les persones en risc social d’exclusió.

 Quin és el seu àmbit d’actuació?

Els equips bàsics d’atenció social primària formen part de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Camp en el qual estan inclosos tots els municipis de la comarca del Baix Camp que tenen menys de 20.000 habitants.

Qualsevol persona empadronada a aquests municipis pot adreçar-se al servei.

Quins serveis es poden tramitar des dels Serveis Socials Bàsics d’Atenció Social Primària?

Els equips Bàsics d’Atenció Social Primària PODEN tramitar les prestacions i serveis de la Cartera de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp, per exemple:

 • El servei d’atenció domiciliaria.
 • El servei de teleassistència.
 • El servei de transport adaptat.
 • Ajuts puntuals a famílies per urgència social.
 • Elaboració dels acords PIAs de la Llei de Dependència.
 • Tramitació plaça pis d’urgència social.

També realitzen les funcions següents:

 • Derivacions a Centres Oberts per a infantis i adolescents o programes diürns preventius.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials.
 • Informació, valoració, orientació i assessorament.
 • Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.
 • Tramitació i gestió de programes i prestacions que requereixen la intervenció del Departament de Benestar Social i Família.
 • Derivacions al SIAD i als serveis d’inserció laboral Maragda i Heura.
 • S’inclou la gestió o coordinació de programes concrets, com ara els aliments que s’ofereixen a través de Càrites.
 • Treball comunitari.
 • Coordinació amb altres entitats: Escola, Instituts, Centre de Salut Mental, …

Què fa l’Educador/a Social dins d’un equip Bàsic d’Atenció Social Primària?

L’Educador/a Social és un/a professional que fa un treball educatiu amb persones que per algun motiu tenen problemes d’integració i socialització.

Elabora i participa en les projectes educatius per donar resposta a les necessitats socials detectades al municipi. Aquests professionals realitzen el seu treball educatiu amb menors d’entre 0 i 18 anys i les seves famílies.

Què fa un Treballador/a Social dins d’un equip Bàsic d’Atenció Social Primària?

El Treballador/a Social té per objectiu promoure el canvi potenciant les capacitats de les persones per tal que adquireixin el protagonisme i autonomia necessaris alhora de resoldre les seves dificultats.

Com podeu accedir als Serveis Socials d’Atenció Primària de Botarell?

La Treballadora Social d’atenció primària de l’Ajuntament de Botarell atén les demandes tots els dijous de les 12.00 a les 15.00 hores.

L’Educadora Social d’atenció primària de l’Ajuntament de Botarell atén les demandes tots els dijous de les 10.00 a les 14.00 hores.

Cal sol·licitar hora prèviament a l’Ajuntament.