NORMATIVA SOBRE LLENGUA I COMERÇ

La Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya, i la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires regulen la normativa lingüística aplicable als comerços, entre d’altres establiments.

Bàsicament, estableixen que han de disposar del rètol exterior i la cartelleria fixa a l’interior, com a mínim, en català, a més d’altra documentació com les invitacions a comprar, per exemple.
Quant a l’ús oral de la llengua, estableixen el dret dels consumidors a ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin. L’expressió “ser atès” significa l’obligació d’entendre, almenys, qualsevol persona consumidora que s’expressi en les dues llengües, sense que es vegi obligada a deixar de parlar en la llengua que ha escollit.
De fet, també disposen que les persones que accedeixen a l’activitat comercial i a la prestació de serveis han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors quan s’expressin en qualsevol de les dues llengües.

El Servei Comarcal de Català del Baix Camp ofereix els seus serveis per ajudar les empreses i comerços a adaptar-se a la normativa vigent: baixcamp@cpnl.cat
/ 677 320 449 / 977 12 88 61.