Del castell, pràcticament íntegre encara el 1846 i que al començament del segle XX era utilitzat com a local d’esbarjo amb el nom de L’Euterpe, no en queda gairebé cap rastre. Prova de la seva importància fóra la dita “Botarell, vila xica i gran castell”. Segons la tradició fou aterrat en una carlinada.

L’espai del Castell disposa de dues sales, una interior i una altra exterior (L’Euterpe), destinades a la realització d’activitats de caràcter cultural, divulgatiu, de lleure o de reunió.

Aquestes sales són utilitzades per l’ajuntament, per a fer-hi actes molt diversos, i també pels veïns del municipi que ho sol·liciten.