Nueva imagen                             IMG_7450

Blog de la Llar d’Infants Els Patufets

La Llar d’infants Els Patufets està situada al carrer Pompeu Fabra, 3 de Botarell i és de titularitat municipal.

Equip docent:

  • Míriam Vicente González, directora
  • Núria Margalef Pubill, educadora
  • Sandra Solé Sánchez-Marín, educadora
  • Ester Domènech Pagès, auxiliar
Contacte:
e3007440@xtec.cat

 

Objectius:

–       Col·laborar en el bon desenvolupament de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants.
–       Fomentar la formació d’una imatge positiva d’ells mateixos.
–       Potenciar la possibilitat de relacionar-se amb els altres.
–       Desenvolupar el potencial que té el nen,  traient el màxim rendiment de les seves possibilitats, ajudant-lo a acceptar el seu propi jo, perquè sigui capaç d’adaptar-se positivament a l’escola i posteriorment a la societat.
–       Establir relacions socials en un àmbit cada vegada més ampli, aprenent a articular progressivament els propis interessos, punts de vista i aportacions amb els altres.
–       Establir vincles fluïts de relació amb els adults i amb els seus iguals, responent als sentiments d’afecte, respectant la diversitat i desenvolupant actituds d’ajuda i col·laboració.
–       Crear uns hàbits d’autonomia, encaminats a fer al nen/a cada cop menys depenent de l’adult.
–       Fomentar unes relacions socials positives.
–       Potenciar totes les funcions evolutives en els seus aspectes:
  • Sensorio-motrius
  • Pensament i llenguatge
  • Sociabilitat
  • Autonomia
  • Cognició-emocions
–       Assumir les dificultats que presenten els nens/es per una desigualtat inicial o puntual, potenciant l’individualitat en el seu tractament.
–       Estimular una pedagogia, on l’aprenentatge és el resultat d’una interacció ensenyament/aprenentatge, entre l’educador i alumnes.
–       Partint sempre dels coneixements previs de l’alumne/a i amb una intervenció de l’educador–guia, per aconseguir aprenentatges reflexius, on el pensament i el procés a seguir en l’activitat tingui tant o més importància que el resultat final.