La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 7.000,00€ per cobrir una part dels interessos del préstec que l’Ajuntament té concertat amb CaixaBank i per a l’anualitat de 2023.