OBRES FONT VELLA:

Ahir es va publicar la licitació de les obres de l’Avinguda Font Vella, es poden presentar ofertes fins el proper dia 11 d’abril.

Aquesta obra te un pressupost de licitació de 76.656,53 € (IVA inclòs), estarà subvencionada casi en la seva totalitat a traves del PAM de la Diputació de Tarragona.

Les obres consistiran en la reparació de les lloses de formigó malmeses, un empedrat a la zona de davant de la pròpia font i un asfaltat des de la rotonda fins a l’entrada del pavelló.

Aquesta obra s’enllaçarà amb el canvi de totes les lluminàries de l’avinguda, cosa que ens servirà per seguir sent més sostenibles.

Us adjuntem dos plànols de l’àmbit d’actuació d’aquesta obra.

Podeu consultar tota la documentació a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=44330950&reqCode=viewCn&idCap=29102658&