La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a interessos del préstec dins el programa del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2016, d’acord amb el següent detall:

– Catalunya Caixa:  232,92€

– Caixa Bank:  797,10€