La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Botarell dintre el programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2015-2016, per un import de 23.625,00€.