Pistes de pàdel Botarell

 

Les pistes estan situades al complex esportiu municipal, a l’ Av. dels Països Catalans, núm. 3,  i consta d’una pista de pàdel i una altra de tennis.

L’horari d’utilització de les pistes és de 09:00 a 23:00 hores de dilluns a diumenge.

Aspectes a tenir en compte a l’hora de reservar la pista:

Preus: 8 euros l’hora i 12 euros l’hora i trenta minuts

El pagament es farà a través de l’aplicació de reserva de pista.

Cancel•lació: Caldrà avisar a les oficines municipals amb suficient antelació per poder recuperar l’import de la pista, si no és així, la pista quedarà pagada sense opció a devolució.

Les reserves es podran efectuar per part de l’usuari en qualsevol moment a traves de la pàgina web o aplicació de Reservaplay.

No es podrà reservar a més de vuit dies vista.

Per reservar la pista de pàdel o tennis ho podeu fer des del següent enllaç:

Reservar pista