Dins el programa PEXI (Programa Específic d’Obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i modernització d’equipaments informàtics) la Diputació de Tarragona ha concedit 11.013,00 € a l’Ajuntament per ajudar amb les despeses de la reforma de la xarxa d’aigua i les voreres del Passeig de Ronda, 2a fase.