La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 9.691,00€, en la línia del “Foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023” per realitzar un campanya  d’educació ambiental adreçada a la població que permetrà repassar el funcionament del sistema “porta a porta” i incidir en la necessitat de fer un bon ús de l’àrea d’emergència.

També es farà una actuació per protegir perimetralment i visualment aquesta àrea i es senyalitzaran i retolaran els diferents apartats de dipòsit de residus que hi ha dins.