Dins la línia de subvencions per a la transició energètica i l’acció climàtica, any 2022, la Diputació ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 34.408,50€ per a la instal·lació fotovoltàica a l’edifici de l’Ajuntament, que permetrà la millora de la seva eficiència energètica i també, per al canvi de les lluminàries de la zona esportiva.

També ha concedit 10.000€ per a actuacions de foment de la recollida selectiva de residus.