L’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per restablir els béns i serveis afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals per un import de 31.806,61€, import que ha servit per a la consolidació del col·lector de pluvials del carrer d’Amunt fins al broc de sortida al barranc de la Premsa Cremada, ja que amb el temps s’havia anat perdent per la sedimentació i altres restes de runa que havien danyat la canalització en aquest tram.