L’Ajuntament ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona per fer front a les despeses corrents 2023 per un import de 50.000€.

Amb aquesta subvenció es poden finançar part de les despeses d’energia elèctrica i enllumenat, així com els treballs de manteniment i reparació de les vies públiques i dels edificis municipals, la compra de combustibles i carburants i les assegurances contractades.