La Diputació de Tarragona inicia els treballs de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)

S’inicia la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible a Botarell

Medi Ambient, Salut Pública i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona s’ha reunit amb representants dels municipis de la comarca del Baix Camp i del Consell Comarcal amb l’objectiu de presentar els treballs de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) adjudicats a l’empresa Albacar Enginyers SLP.

El PAES recull les accions que ha de fer un ajuntament per millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, de l’enllumenat i els semàfors així com de la flota de transport públic mitjançant una sèrie d’accions tècniques i de bones pràctiques.

La redacció del pla inclou un inventari exhaustiu de les instal·lacions municipals que consumeixen energia (electricitat, gas, gas-oil o gasos liquats) i un estudi de les accions que es poden dur a terme per tal de reduir el consum energètic. L’àmbit dels treballs també inclou la realització d’auditories energètiques de 5 edificis públics de cada ajuntament. En aquest sentit, l’empresa Albacar Enginyers realitzarà formacions específiques en bones pràctiques al personal de manteniment de les instal·lacions municipals i organitzarà xerrades d’eficiència energètica domèstica a col·lectius susceptibles de estar en situació de pobresa energètica.

La redacció dels PAES esdevé l’eina principal per assolir el compromís municipal 20/20/20 (reduir un 20% el consum energètic, reduir un 20% les emissions de CO2 i d’introduir un 20% d’energia provinent de font renovable) per al 2020 que van assumir els ajuntaments de la comarca amb les seves adhesions al Pacte Europeu d’Alcaldes i Alcaldesses durant l’any 2014.