Avui s’ha publicat l’anunci de licitació de les obres del dipòsit municipal, es poden presentar ofertes fins el proper dia 2 d’abril.

Aquesta obra te un pressupost de licitació de 49.560,01€ (IVA inclòs), estarà subvencionada casi en la seva totalitat, una part per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’altre per la Diputació de Tarragona.

Les obres consistiran en connectar els dos dipòsits municipals (un de 350m3 i l’altre de 450m3) a un tercer de 25m3, en aquest tercer dipòsit si farà la cloració  i recirculació de l’aigua de forma automàtica.

Un cop aquesta obra estigui realitzada es podran fer actuacions independents de manteniment a cadascun dels dipòsits municipals, ja que fins a dia d’avui es impossible.

Us adjuntem una fotografia esquemàtica de com quedarà l’obra.

Podeu consultar tota la documentació a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=43843629&reqCode=viewCn&idCap=29102658&