El Consell Comarcal del Baix Camp ha iniciat el desplegament del programa Temps x Cures amb la voluntat de donar servei de cures per a infants i adolescents d’entre 0 i 14 anys fora del temps escolar, al qual s’han acollit diversos ajuntaments, inclòs l’Ajuntament de Botarell.

L’Ajuntament ha decidit destinar el programa Temps x Cures al servei d’acollida de 12.30 a 13.00 i de 16.00 a 16.30 de l’escola amb la voluntat de fer més fàcil la conciliació familiar. D’aquesta manera, durant tot el mes de setembre aquest servei d’acollida és gratuït.

El Temps x Cures és una iniciativa del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.