La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció en el marc del procediment administratiu de subvencions per al foment de l’ocupació, any 2022, per un import de 9.500€ que ha servit per a la contractació d’un peó de reforç de la brigada per un període de quatre mesos, compresos entre el 27 de desembre de 2022 i el 26 d’abril de 2023.

Amb aquesta contractació temporal tenim una persona aturada menys al municipi i podrem acabar projectes de jardineria que havien quedat aturats per manca de personal.