🔊 Amb la intenció de potenciar al màxim l’ús d’energia solar ☀️, l’Ajuntament ha projectat la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la casa de la vila 🏢que ha permès reduir la petjada de CO2 i contribuir a la disminució de la dependència energètica de tercers.

S’han instal·lat 🛠️ un total de 15 panells o mòduls amb sistema de motorització remota al sostre de l’edifici que abastirà d’energia elèctrica els serveis que s’hi allotgen, per abaratir 💶 la factura de la llum i per proporcionar energia neta.
Es tracta d’una inversió que referma l’aposta cap a la transició energètica ⚡️del municipi que s’ha iniciat en els darrers anys. Aquest projecte suposarà un important avenç en la lluita contra l’emergència climàtica i la reducció de la despesa municipal en el capítol de serveis bàsics. Està previst que d’altres equipaments municipals es dotin d’instal·lacions similars els propers anys i, també la implantació de comunitats energètiques.
❗️La inversió ha estat de 12.319,35 €, dels quals el 90% han estat subvencionats per la @dipta_cat.