A primers de juliol la Diputació de Tarragona ens ha concedit unes línies de subvenció per fer front a les despeses següents:

Protecció de la salut – control de plagues i reducció de la proliferació d’animals peridomèstics per un import de 4.142,15 €

Protecció de la salut – seguretat a la piscina municipal, servei de socorrisme per un import de 6.894,54 €

Protecció de la salut – analítiques d’aigua de consum humà i neteja del dipòsit municipal d’aigua potable per import de 3.452,18 €