La Diputació de Tarragona ens ha concedit les subvencions següents:

Socorrisme a la piscina: 6.593,87€

Analítiques d’aigua: 2.152,98€

Control de plagues i animals peridomèstics: 1.876,16€

Dins el programa de Protecció de la Salut per a l’any 2015.