Gràcies a la Diputació de Tarragona, que ha concedit una subvenció per import de 14.485,50€, es podrà fer el canvi de lluminàries de l’enllumenat públic als carrers Benifet, Pompeu Fabra, Verge de Montserrat, Berenguer de la Bisbal i de l’avinguda de la Font Vella, que amb el pas dels anys havien quedat obsoletes i no complien els paràmetres actuals ambientals i d’eficiència energètica.

La instal·lació la farà la brigada municipal.