El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció de 39.708,48€ dins el programa de Dinamització territorial, anys 2018-2019, que es destinaran a les següents actuacions:

– Subministrament i instal·lació de noves lluminàries per a la millora de l’eficiència energètica de la il·luminació exterior de la zona del Mas del Gerro.

– Aplicació de la capa de rodadura amb mescla bituminosa a l’avinguda Països Catalans.