La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 15.704,97€ per la protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID-19, que ajudarà a fer front a les despeses de socorrisme i compra de clor per a les piscines, despeses d’adquisició d’equips de protecció individuals (EPI’s) i despeses d’actuació de neteja i desinfecció d’espais i instal·lacions municipals.

També ha concedit una altra subvenció de 4.079,70€ per a actuacions destinades a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.