La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 50.000€ per fer front a part de les despeses corrents del municipi, per a l’anualitat 2020, com són el subministrament d’energia elèctrica, els combustibles i els carburants o les assegurances contractades.

Aquesta subvenció és part del pla quadriennal del PAM 2020-2023.