La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament un ajut, dintre el programa PAES (Plans d’Acció d’Energia Sostenible) per a la millora de l’enllumenat públic, ajut per import de 13.152€ que permetrà substituir les lluminàries del nucli antic i millorar la seva eficiència energètica.