La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la “Renovació de les voreres d’un tram del carrer de la Creu” per un import de 18.472€ que corresponen al 50,29% del pressupost total a executar.

També ha concedit 35.000€ per a despeses corrents (despeses de manteniments i funcionament general de l’Ajuntament).

Aquestes dues subvencions són del Pla d’Acció Municipal 2019.