Ha estat publicat, al tauler electrònic de l’Ajuntament de Botarell, la resolució íntegra que aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, nomena el tribunal i convoca els aspirants per a la realització de l’entrevista de la borsa de treball del servei de piscina.

En aquesta resolució s’estableix que el proper dia 15 de juny de 2017 i a partir de les 12:00 hores, tindran lloc les entrevistes a tots els aspirants admesos a les oficines municipals i que s’iniciaran amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra X.