L’Ajuntament de Botarell convoca el concurs per crear una borsa de treball per a poder proveir amb personal laboral temporal les places del servei municipal de neteja .

Per resolució d’alcaldia de data 26 de maig de 2017 es van aprovar les bases de selecció per al concurs, les quals podeu consultar aquí.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.