Es convoca el concurs per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal les places del servei de brigada de l’Ajuntament de Botarell.

Per resolució d’alcaldia de data 10 de novembre de 2015 es van aprovar les bases de selecció per al concurs, les quals s’annexen a aquest anunci.

Annex BASES