Es convoca el concurs per crear una borsa de treball per poder proveir amb personal laboral temporal el servei de piscina municipal de l’Ajuntament de Botarell.

Per resolució d’alcaldia de data 13 de maig de 2016 es van aprovar les bases de selecció per constituir la borsa de treball, les quals podeu consultar aquí.