Es convoca el concurs per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal les places de monitor/a de menjador a l’Ajuntament de Botarell.

Per resolució d’alcaldia de data 17 de juliol de 2014 es van aprovar les bases de selecció per al concurs, les qual s’annexen a aquest anunci.

Consultar bases.

S’ha fet una correcció de les bases que podeu consultar. Decret esmena

Publicació llista provisional de candidats.