La data màxima de presentació de sol·licituds i currículums per fer feines de netejador/a a les instal·lacions municipals queda fixada fins el dia 14 de març de 2014.