Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el concurs per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal les places de monitor/a de menjador a l’Ajuntament de Botarell, l’alcaldia fa la resolució aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant la data de l’entrevista als aspirants.

Podeu consultar la resolució aquí .