Es convoca el concurs per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal la plaça de mestre d’educació infantil i director de la llar d’infants municipal.

Per resolució d’alcaldia de data 17 de juliol de 2014 es van aprovar les bases de selecció per al concurs, les qual s’annexen a aquest anunci.

Consultar Bases.

Publicació llista provisional de candidats.