Dins la línia de subvencions per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Botarell per import de 14.822,00€ per a l’any 2022.

Aquesta subvenció ajuda en les despeses del Festival Lletra Viva, de les Nits al Botànic, del Festival Accents entre d’altres activitats culturals dutes a terme aquest any.