Convocada la sessió ordinària que tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament avui dimarts dia 5 de juliol de 2022 a les 20.30h. El ple serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

Àrea d’intervenció

2. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i l’annex de personal del pressupost general de l’Ajuntament de Botarell per a l’exercici 2022.

3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 01/2022.

4. Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la participació en processos selectius per a la cobertura de places de la plantilla de personal amb caràcter definitiu.

Àrea de serveis a la persona

5. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’ Ajuntament de Botarell en relació al servei municipal de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys.

6. Adhesió al Protocol Comarcal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.