L’Ajuntament de Botarell ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per un  import de 8.443,00€ dins la línia SOCORRISME per a la PISCINA i per a l’exercici 2023.

També n’ha rebut una altra dins la línia de PROTECCIÓ DE SALUT PÚBLICA, per un import de 10.000,00€ que servirà d’ajuda en les despeses de control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de la piscina i la legionel·la a les instal·lacions municipals durant l’any 2023.