La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per fer front a la substitució del servidor que controla l’accés de tots els equips de la xarxa informàtica de l’Ajuntament per un import de 3254,75 €.

Línia C per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, any 2022.