El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Botarell una subvenció de 15.414,40€ que ajudaran en la despesa per a l’adquisició d’una furgoneta elèctrica amb el subministrament del carregador vinculat, dintre la línia d’actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat, subvencions per a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic 2019-2020.