L’Ajuntament en els últims anys, dur a terme tractaments en les zones de pins municipals per combatre la processionària. Un tractament que es realitza a principis de tardor i ara durant l’hivern es treuen les bosses que han pogut quedar.

Existeixen molts pins al municipi dins de les finques privades, algunes en zones urbanes, és per això que avisem als seus propietaris que actuïn sobre la processionària de pi.

L’Ajuntament es posa a disposició per informar i tractar d’assessorar els veïns que ho creguin oportú, és molt important combatrela, ja que pot tenir conseqüències greus.

Us deixem un enllaç d’informació general sobre la processionària de pi.

https://www.diba.cat/web/salutpublica/-/processionaria-del-pi