ℹ️ Informació cobertura mòbil

Avui a les quatre de la tarda hem recuperat la totalitat 📡 de cobertura mòbil al nostre municipi. Com ja sabeu a causa de les obres del Castell les antenes han estat reubicades de forma provisional. Hi ha dos operadors que hi tenen els seus equips, Movistar i Vodafone, aquests operadors donen cobertura a moltes altres companyies.

➡️ El dia 17 d'abril es van desconnectar 🔌 totes les antenes, els dos operadors ens van dir que estaríem entre 2 i 4 dies sense cobertura mòbil, temps que necessitaven per fer el desplaçament provisional de les antenes.

➡️ El dia 29 d'abril es va restablir (12 dies després) la cobertura mòbil de l'operadora Vodafone. Avui, dia 5 de juny, s'ha restablert (48 dies després) la cobertura mòbil de l'operadora Movistar.

Cal recordar al veïnat que l'Ajuntament no presta el servei de cobertura mòbil (les factures tots i totes les paguem a les companyies que hem decidit contractar) i no n'és competent per fer-ho, l'únic que pot fer és posar facilitats per trobar espais on puguin instal·lar els equips necessaris, cosa que s'ha fet en cada moment que ens han demanat qualsevol cosa, actuant de forma immediata. L'altra eina que té l'Ajuntament és recollir i les queixes i inquietuds del veïnat i traslladar-les a qui correspongui, hem sigut molt, però que molt insistents en això.