ℹ️ Ple Ajuntament de Botarell 01/2024, de 20 de març de 2024

Aprovació d’actes de sessions anteriors (1)
1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament de Botarell 11/2023, de 20 de desembre de 2023.

Àrea de secretaria (3)
2.- Pressa de possessió de la regidora Mònica Fort Muntané.
3.- Aprovació inicial de la cessió gratuïta de tres ordinadors portàtils al CEIP Mare de Déu de la Candela de Botarell per al seu ús per l’alumnat de 3r i 4t d’educació primària.
4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre J. MORELL SL i l’Ajuntament de Botarell, per a la realització d’obres al pas superior situat en un camí públic a l’alçada del PK 570.765 de la línia ferroviària 210.

Àrea d’intervenció (2)
5.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2024.

6.- Donar compte al Ple de l’aprovació del Pla pressupostari a mig termini període 2025-2027.
Àrea política (3)

7.- Moció que presenta el grup polític municipal ERC-AM, de suport al Congrés de Cultura Catalana 2024/2025.

8.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària.

9.- Informes de l’Alcaldia.

Precs i preguntes (1)
10.- Precs i preguntes.