ℹ️ Informació important ℹ️

BASE gestió d'ingressos ja esta passant el rebut agrupat en què s'inclou les escombraries 🗑, un rebut que hem hagut de pujar en els últims anys, amb un motiu molt simple, els costos de recollida i tractament de les escombraries ha augmentat moltíssim els últims anys. Això ha estat així pel cànon d'abocador que té la fracció resta (la que no es pot reciclar).

La fracció resta està gravada d'una forma molt important ❗️i està fet així perquè hem de ser tots més conscients del fet que les escombraries s'han de seleccionar correctament 🚮 per tal de reciclar el màxim possible i que la fracció resta sigui la més petita, avui dia una cosa que queda molt llunyana.

A Botarell només fem la selectiva d'un 4️⃣5️⃣% la resta, el 5️⃣5️⃣% se'n va a la fracció resta. Estem molt lluny 😔 de l'objectiu del 2025 on la selectiva haurà de ser d'un 6️⃣0️⃣% perquè no siguem sancionats 👮🏼‍♀️. Per tal de millorar això ja estem treballant per canviar el sistema de recollida de contenidors a recollida porta🚪 a porta 🚪.

Costos 💰 de recollida d'escombraries els últims anys:

➡️ 2015 = 60.022,40 €
➡️ 2016 = 66.063,96 €
➡️ 2017 = 70.898,48 €
➡️ 2018 = 84.995,96 €
➡️ 2019 = 88.531,14 €
➡️ 2020 = 94.577,27 €

I és per això que el rebut de la brossa ha de pujar i en els últims anys ha pujat de 60 € anuals a 105 € anuals. Una taxa que hauria de ser per pagar íntegrament els costos de recollida i tractament i que, encara no es recapten els diners suficients perquè això sigui així 😢.