😡 Aquesta setmana no han pogut fer cap dia el buidatge del contenidor de restes vegetal situat al corralot, el motiu es obvi.

❗️Pendrem mesures exemplars❗️

Ningú s’atreveix ha estacionar ⛔️ malament a Reus perquè ràpidament et denuncien👮🏼👮🏻‍♂️, en canvi a Botarell com que no tenim guàrdia urbana ens pensem que no ens multaran.

Tot i això tenim sistemes per denunciar-ho 🧾, trista 😔 es la notícia que les conductes incíviques necessitin d’una sanció econòmica perquè s’acabin.

#estacionarbéabotarellnocostapastant