Càritas   és una entitat de l’Església  que té com a missió promoure, orientar i coordinar  l’acció social i caritativa amb la finalitat  d’ajudar a la promoció i al desenvolupament integral de les persones.

Càritas de Botarell  està formada  per un equip de sis persones  voluntàries que uneixen  els seus esforços per treballar conjuntament, aportant el seu compromís solidari i altruista.  

Estem des de fa anys, al costat de las persones que se’ns apropen. Les acollim i les acompanyem en el seu procés, ajudant a desenvolupar les seves potencialitats tant a nivell econòmic,  com emocional  i espiritual. 

Si voleu contactar i col·laborar amb nosaltres  podeu  fer-ho  mitjançant :

E-mail: caritas@botarell.com

Tel: 649758323