associacio_dones L’Associació de Dones de Botarell neix a l’any 1996 com a una associació sense ànim de lucre, amb l’objectiu de representar i defensar els interessos de les associades davant les diferents administracions públiques i d’altres persones físiques i jurídiques. També per promoure, recolzar, organitzar i desenvolupar activitats de tipus cultural, civil, lúdic, social i esportiu sense ànim lucratiu i, en especial, tota activitat que afavoreixi la promoció de la dona per aconseguir la plena igualtat home dona. Actualment, som 80 sòcies.

L’associació persegueix qualsevol activitat legítima i sense ànim lucratiu per a la defensa dels interessos de les associades i totes aquelles que, en un sentit d’ampli abast, siguin dirigides a obtenir un major enriquiment cultural i una convivència harmònica.

Les activitats que formen part d’aquests objectius són portades a terme per les sòcies que s’apunten a les diferents opcions que ofereix l’associació i que donen l’oportunitat  d’aprendre tècniques noves de desenvolupament de les arts manuals i augmenten els coneixements de les dones mitjançant l’aprenentatge i conservació de la cultura i la tradició del nostre país. També es pretén mantenir el cos mitjançant una gimnàstica de rehabilitació que comporta l’aprenentatge de tècniques de postura que fan que els treballs que les dones duen a terme a la seva llar o a la seva feina siguin menys feixucs. Per altra banda,  s’intenta desenvolupar el saber de les dones mitjançant xerrades i tallers. També s’organitzen excursions i sortides culturals a teatres i museus.

La Junta de l’Associació de Dones té cura de la seva administració i per tant, ha de fer uns treballs administratius, de vegades, massa complicats i agreujats per la mancança dels equipaments que ens caldrien. S’ha de preparar  la paperassa de les nostres sol·licituds a l’Administració autonòmica, comarcal i local, així com totes les justificacions de les despeses i dels ingressos que constitueixen la tresoreria de l’Associació.

També s’han de confeccionar els rebuts anuals de la quota que l’Assemblea General designa per a cada anualitat i posar uns dies de cobrament per tal de facilitar a les dones la seva contribució a les arques comunes. Amb el mateix objectiu de recaptar diners, es fan dues rifes anuals que ajuden a subvencionar les activitats que es porten a terme durant el curs que va d’octubre a juny.

Quant  a les celebracions, la més nostrada és Santa Àgata, patrona de les dones, el 5 de febrer. Aquell dia ens trobem per recordar a les sòcies difuntes amb una missa i després, ens reunim en algun restaurant per sopar plegades. Cada sòcia contribueix econòmicament pagant el seu sopar, però l’associació les obsequia amb un record de la diada.

Altres celebracions són el Dijous Gras, data en què organitzem una caminada i un berenar de coca i xocolata; la Castanyada, a finals d’octubre i el sopar d’acabament del curs, que coincideix sempre a l’estiu, quan ja totes les activitats han acabat.